Interim Management

Algemeen management
Tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken. Redenen kunnen zijn: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.

Veranderingsmanagement
Het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. Redenen kunnen zijn: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.

Beleidsmanagement
Het uitvoeren van de managementtaken. Redenen kunnen zijn: het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow, het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.
footer