MISSIE & VISIE

Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken, zien wij als een deel van onze professionaliteit. Feskens Advies is zich bewust van zijn rol in de samenleving en wil als adviesbureau maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Dit houdt in dat Feskens Advies naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van zijn diensten, dienstverlening en bedrijfsvoering op het milieu (planet) en daarbij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

Feskens Advies werkt voor u als klant resultaatgericht. Voor de adviseurs van Feskens Advies is een opdracht pas klaar als we zien dat het werkt. We verbinden ons dus duidelijk aan het eindresultaat.

Feskens Advies maakt afhankelijk van de vraag van de klant gebruik van aanvullende externe expertise. Zij maakt daarbij vooral gebruik van haar uitgebreide netwerk.
footer