Reorganisatie & Herstructurering

U heeft te maken met een negatieve cashflow of bent in een crisissituatie terecht gekomen. Goede communicatie met alle direct betrokkenen is dan van groot belang. Direct betrokkenen moeten vertrouwen krijgen om mee te werken aan een marsroute die zicht biedt op een succesvolle oplossing.

Wanneer?

  • Indien u geconfronteerd wordt met verliezen of een negatieve cashflow.
  • Als uw financiers, kredietverzekeraars, fiscus of andere schuldeisers van mening zijn dat u uw (potentiële) verplichtingen niet kunt nakomen.
  • De zogenoemde “bijzonder beheer of financial-restructuring-afdeling” van uw bank in beeld komt.
  • Als er een reorganisatie in het bedrijf moet plaatsvinden.
  • Indien bedrijfsonderdelen of activa moeten worden afgestoten.
  • Als er echte continuïteitsdreiging ontstaat.
  • De managementinformatie naar een beter niveau gebracht moet worden.
  • Als managementversterking zinvol is.
footer