Ketensamenwerking en –integratie

Ketensamenwerking en -integratie zijn populaire thema’s in de bouwwereld, maar nog met veel onduidelijkheden omgeven. Er zijn fervente voorstanders maar ook sceptici. Enerzijds wordt ketenintegratie beschouwd als de innovatie in de sector die nodig is om te kunnen overleven, maar anderen beschouwen het als een hype en marketing term.

Ketensamenwerking, ketenintegratie, zelfs lastige Engelse termen als ‘Supply Chain Excellence’, je komt deze termen in de bouwsector tegenwoordig overal tegen. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

  • Ketensamenwerking: een samenwerking tussen verschillende schakels (bedrijven) in dezelfde keten;
  • Ketenintegratie: het integreren, vervlechten of structureel afstemmen van afzonderlijke schakels in de (bouw)keten;
  • Supply Chain Excellence: een keten (= supply chain) die excellent presteert
De bouwsector is een sector van ketens. Iedere keten bestaat uit verschillende schakels. Die schakels worden gevormd door verschillende bedrijven die tegelijk of opeenvolgend een prestatie leveren. Met een projectmatige aanpak waarbij kwaliteit, tijd en geld belangrijke (te managen) aspecten zijn.

De bouw drijft op de samenwerking tussen schakels in de keten. Er is immers geen bedrijf dat het allemaal alleen kan. Deze schakels (bedrijven) stemmen hun onderlinge activiteiten op elkaar af. Maar ze doen dat vaak per project weer opnieuw met telkens andere partners. Dat kost veel energie en levert veel communicatieproblemen op. En het voorkomt niet de jaarlijks toenemende faalkosten die inmiddels geschat worden op 5 tot 35% van alle gemaakte kosten. Met andere woorden: de samenwerkende schakels in de bouwketen leveren (nog) geen excellente prestaties.

Definitie ketensamenwerking
Ketensamenwerking is het managen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende schakels in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid (één gezamenlijke organisatie). Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt op het optimaliseren van zijn eigen individuele (schakel-) prestatie.