Resultaatgericht Organiseren

Een resultaatgerichte organisatie wordt gerealiseerd door de gewenste resultaten van de organisatie op korte en langere termijn vast te stellen. Vervolgens het toewijzen van deze doelstellingen aan de organisatieleiding, de afdelingen, de teams en de medewerkers. Daarbij worden de medewerkers centraal gesteld. Met een cultuur die zich kenmerkt door vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en onderlinge verbondenheid. En waar permanent aandacht is voor de klant, kwaliteit, kostenbeheersing en het zich kwetsbaar durven opstellen (vanuit de wil om de resultaten te verbeteren).

Resultaatgerichte Teams

Resultaten worden tegenwoordig behaald in teamverband en niet meer door individuen. Dit kunnen zowel managementteams als teams op de werkvloer zijn. Resultaatgerichte teams weten wat hun doelen zijn en weten deze met de juiste talenten, teamgeest en vaardigheden te behalen.

  • Daarbij leveren ze zowel kwantitatief als kwalitatief wat de klanten/afnemers/stakeholders willen.
  • Ze hebben standaards om hun processen uit te voeren, passen ze steeds opnieuw toe en evalueren ze (kan het nog beter?).
  • Daar waar verbeteringen mogelijk zijn worden ze benoemd, onderzocht en geïmplementeerd.
Een verschuiving in denken en werken:

  • Van focus op de eigen afdeling of het aandachtsgebied naar het samenwerken in een aaneengeschakelde keten met als doel een klantbelofte waar te maken.
  • Van onvoldoende structuur naar een inrichting van organisatie en processen die het mogelijk maakt om de producten, diensten en werkzaamheden herhaalbaar, kopieerbaar en overdraagbaar te maken.
  • Het permanent werken aan de verbetering van de kennis en kunde van managers, teams en medewerkers. Gericht op hun aandachtsgebied.
  • Het sturen op performance indicatoren. Indicatoren die gericht zijn op alle relevante klant- en bedrijfsprocessen en niet op enkele (zoals financiële). En indicators die zowel de resultaten definiëren van de afzonderlijke processen als van de gewenste verbeteringen.